Yritysmuotojen vertailua

Ensimmäisenä yritystä perustaessasi, sinun täytyy tehdä iso ja tärkeä valinta. Mikä on sinun valintasi yritysmuodoksi? Tmi, Ay, Ky vai Oy? Vertailen tässä hieman eri yritysmuotoja, ja annan sinulle tietoa valintasi perusteeksi.

Toiminimi-yritys eli viralliselta nimeltään yksityinen elinkeinonharjoittaja. Verottaja käyttää myös nimityksiä liikkeen- tai ammatinharjoittaja. Ennen valintaa tmi-yrityksestä moni vertailee vielä ns. kevytyrittäjyyttä ja tmi-yritystä. Kevytyrittäjä toimii ihan alkuun, kun teet töitä esim. puolipäiväisenä toisen työn tai opiskelujen ohessa. Viimeistään ryhtyessäsi kokopäiväiseksi, tai miksei jo aikaisemminkin, ota yhteyttä tilitoimistoon, ja keskustele kirjanpidon kuluista oikeassa tilitoimistossa. Kevytyrittäjäpalvelu ottaa myös oman osansa myynnistäsi, etkä saa sieltä mitään neuvontaa toimintasi tueksi. Tilitoimisto voi yllättäen tulla jopa edullisemmaksikin.

Ennen yritysmuodon valitsemista mieti tarkkaan tavoitteitasi. Onko tarkoituksesi tehdä pientä yritystoimintaa, jolla elätät itsesi, eikä toiminta vaadi isoja kalustohankintoja tai isoa varastoa? Kaipaatko yritystoiminnan hallinnolta helppoutta, voit nostaa omia ottoja tarvitsematta huolehtia palkkailmoituksista? Ei kokouksia, ei pöytäkirjoja? Silloin valintasi lienee tmi-yritys. Toiminimiyrittäjä vastaa kaikista yrityksen veloista omalla omaisuudellaan. Jos yrityksesi joutuu konkurssiin, maksat itse kaikki jäljelle jääneet velat, ja pahimmassa tapauksessa asuntosi on pankissa lainan vakuutena. Tosin ei pankki lainaa osakeyhtiöllekään ilman reaalivakuuksia, ja monelle aloittavalle yrittäjälle ainoa vaihtoehto vakuudeksi on oma asunto.

Tmi-yrittäjä ei voi nostaa yrityksestä palkkaa, eikä sen vuoksi voi nostaa itselleen mitään luontaisetujakaan, ei puhelinetua, ei ravintoetua, ei virkistystä, ei myöskään päivärahoja. Puolisollekaan ei voi tmi-yrityksestä maksaa palkkaa, vaan yritystulo jaetaan puolisoiden kesken. Pelkästään tämän vuoksi suosittelen yleensä miettimään edes kommandiittiyhtiön perustamista. Juridisesti tmi-yritys ja yrittäjä eivät ole erillään toisistaan. Yrittäjän verotettava tulo sekä yritystoiminnasta, että muusta henkilökohtaisesta tulosta muodostuu yhteenlasketuista yritystoiminnan voitosta sekä muista tuloista. Tmi-yritystä ei siis veroteta erikseen, eikä yrittäjä pysty säätämään verotettavaa tuloa jättämällä yrityksen tilille rahaa, koska verotettava tulos muodostuu voitosta. Käyttäessäsi omaa autoasi yritystoimintaan, et voi nostaa kilometrikorvauksia, vaan veroilmoituksella autonkäyttö ja päivärahat ilmoitetaan lisävähennyksinä. Lisäksi mikäli käytät autoasi yli 50% ajoista yritysajoihin, autostasi tulee ”yrityksen auto”, ja sen jälkeen auton korjauskulut ja käyttökulut yms. menevät kuluksi yrityksen kirjanpidossa.

Elinkeinonharjoittajan verotuksesta voit lukea lisää esim. täältä: https://tilisanomat.fi/koulut/verokoulu_2017/verokoulu-osa-3-yksityisen-elinkeinonharjoittajan-verotus

Kommandiittiyhtiö on yritysmuoto, jota ei juurikaan tunneta. Ky on vähän osakeyhtiön ja tmi-yrityksen välimaastossa. Kommandiittiyrityksestä voit nostaa joko palkkaa tai omia ottoja. Nostaessasi palkkaa voit myös maksaa itsellesi luontoisetuja, ja auton käytöstä pystyt nostamaan kilometrikorvaukset sekä päivärahat. Ky:n verotus on liian monimutkainen tässä lyhyessä esityksessä avattavaksi, mutta periaate on se, että yritystä ei veroteta, vaan yhtiömiehiä. Kommandiittiyhtiössä vaaditaan vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies sekä yksi äänetön yhtiömies. Äänetön yhtiömies ei ole vastuussa yrityksen veloista tai sopimuksista, hänen vastuunsa rajoittuu hänen tekemäänsä sijoitukseen yhtiöön. Vastuunalainen yhtiömies on vastuussa veloista ja sopimuksista omissa nimissään. Kommandiittiyhtiötä ja avointa yhtiötä kutsutaan henkilöyhtiöksi. En välttämättä suosittelisi avointa yhtiötä kenellekään, koska siinä pitää olla vähintään kaksi yhtiömiestä, ja molemmat vastaavat yhtiön veloista ja sopimuksista omalla omaisuudellaan. Mikäli toinen aiheuttaa yhtiölle velkaa, vastaa siitä myös toinen yrittäjä, ja seuraukset voivat olla pahoja.

Tuloverotuksessa henkilöyhtiötä käsitellään elinkeinoyhtymänä. Kun tilikauden verotettava tulos on laskettu, voitollinen tulos jaetaan yhtiömiehille yhtiöosuuksien mukaisesti. Yhtiömiehet maksavat tuloveroa yhtiöstä saamistaan tulo-osuuksista. Yhtiömiehet eivät voi vähentää tappiota omassa verotuksessaan, vaan tilikauden tappio voidaan vähentää tulevien vuosien tuloksista. Henkilöyhtiön yhtiömiehenä voi olla myös oy, osuuskunta, yhdistys tai muu oikeushenkilö. Henkilöyhtiön yhtiösopimuksessa sovitaan voitonjaosta yhtiömiesten kesken. Kommandiittiyhtiö on hyvin suositeltava yritysmuoto, jos haluat välttää osakeyhtiön ”byrokraattisuuden”, ja nostaa palkkaa ja luontoisetuja. Monelle on tärkeää myös se, että kommandiittiyhtiön tilikauden tulos ei ole julkista tietoa, kuten osakeyhtiössä.

Mikäli haluat lukea lisää henkilöyhtiön verotuksesta, käy lukemassa Tilisanomien juttu täältä: https://tilisanomat.fi/koulut/verokoulu_2017/verokoulu-osa-4-avoimen-yhtion-ja-kommandiittiyhtion-verotus.

Osakeyhtiö on yhteisö, joka on erillinen oikeushenkilö. Mikäli tavoitteesi on perustaa yritys, jolla tulee olemaan paljon koneita ja kalustoa, tai iso varasto, suosittelen perustamaan heti osakeyhtiön. Osakeyhtiössä vastuu yrityksen sopimuksista ja veloista on yrityksellä, ei yrittäjällä. Oy:ssä vaaditaan vähintään yksi hallituksen jäsen ja yksi varajäsen, joten yksin et voi perustaa osakeyhtiötä. Omistaessasi vähintään 30 % oy:n osakkeita, ja teet töitä yrityksessä, sinua käsitellään yrittäjänä, ja sinun pitää ottaa itsellesi YEL-vakuutus.

Osakeyhtiöstä maksetaan palkkaa, osinkoja, korkotuottoa, vuokranmaksua tai muita rahasuorituksia. Palkan- tai muun rahasuorituksen saaja on verovelvollinen saamastaan tulosta. Omia ottoja ei voi ottaa Oy:stä. Tulorekisterilain tultua voimaan vuoden 2019 alusta, kaikki tulot on ilmoitettava tulorekisteriin 5 arkipäivän sisällä tulojen nostamisesta. Tulorekisteri lisää yrityksen toimintaan liittyvää palkka- yms. kirjanpitotyötä, tulorekisterilaki koskeen myös kommandiittiyhtiöstä nostettavaa palkkaa. Osakeyhtiö maksaa tuloksestaan 20 % yhteisöveroa. Tämän jälkeen voit kuitenkin jättää rahaa yrityksen tilille, eikä siitä enää veroteta, kuten tmi-yrityksessä ja kommandiittiyhtiössä.

Osakeyhtiö voi maksaa osakkeenomistajilleen myös osinkoa, ja voidakseen maksaa osinkoa yrityksen on täytynyt tuottaa voittoa. Osinkoa jaettaessa otetaan huomion se, että yritys on jo maksanut veroa tuloksesta, tämän vaikuttaa osingonsaajan maksaman veron suuruuteen. Osingonjako on voitonjakoa, eikä vähennyskelpoista kulua yritykselle.

Osakeyhtiön verotuksesta voit lukea lisää esim. täältä: https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/verotus/elinkeinoverotus/osakeyhtion-verotus-321148

En käsittele näissä ohjeissa ollenkaan osuuskuntia tai yhdistyksiä. Nämä ohjeet ovat vain lyhyitä ajatuksia yritysmuotojen perusteista, ja valittuasi yritysmuodon – tai tarvittaessa jo sitä ennen – kannattaa syventyä asioihin vielä tarkemmin.

Tavoitteesi ovat mielestäni kaiken a ja o valitessasi yritysmuotoa. Yritysmuodon voi toisaalta koska tahansa yritystoiminnan kasvettua tai muututtua esim. uusien toimialojen vuoksi osakeyhtiöksi, joten alkuun voi hyvin lähteä tmi-yrityksellä liikkeelle. Jos taas tiedät heti, että haluat perustaa yrityksen, jossa on työntekijöitä, koneita ja kalustoa sekä varastoa, perusta heti osakeyhtiö. Kun valinta on tehty, ala tehdä valmisteluja pitäen tavoitteesi mielessäsi. Ota jokaisessa pienessäkin asiassa huomioon tavoitteet, ja mieti, miten saat yrityksen näyttämään tavoitteidesi mukaiselta. Suosittelen satsaamaan heti alkuun sitä enemmän yrityksen brändäykseen, uskottaviin nettisivuihin, ulkoasuun, logoon, mitä isompaa toimintaa tavoittelet.