Tuloslaskelma ja tase

Perustaessasi yrityksen, sinun on hyvä ymmärtää hieman tuloslaskelmasta ja taseesta. Kirjanpitoa tehdään yleisimmin ns. liikekirjurin tilikartalla. Tilikartassa tilinumerot ovat vähintään neljänumeroisia, ja ne alkavat numeroilla

– taseen vastaavaa

– taseen vastattavaa

– liikevaihdon tuottotilit, muut tuotot

– ostot, ostorahdit

– palkat, sosiaalikulut yms. palkanmaksuun liittyvät kulut

– tyel, yel, pakolliset vakuutukset

– virkistys, siivous, vartiointi, toimitilavuokrat

– mainonta, jäsenmaksut, puhelin, netti, taloushallinto

– korkokulut, lainojen hoitokulut, perimiskulut

Luonnollisesti yritystoiminta sisältää paljon muitakin kuluja, tässä vain lyhyesti eriteltynä esimerkinomaisesti

1-2 alkuiset tilit ovat taseen tilejä

3 alkuiset tilit ovat tuottotilejä

4-9 ovat pääsääntöisesti kulutilejä, lukuunottamatta korkotuottoja, jotka löytyvät myös tästä ryhmästä

Kun kirjanpitoa tehdään kaksinkertaisena, tehdään aina kirjaus kahdelle eri tilille. Yleisin on kirjaus 1910 debet (pankkitili) – 4000 kredit (ostot, mutta voi olla mikä tahansa kulutili. Tai 3000 debet (myyyntitili, joka on liikevaihtoa) 1910 kredit (pankkitili)

Taseen vastaavaa puolella on yrityksen omaisuus: koneet ja kalusto, tai toimitilat, jotka ovat omassa omistuksessa, myös pankkitili löytyy taseen vastaavista.

Taseen vastattavaa puolella on yrityksen velat. Yritys voi olla velkaa osakkaille, pankille, ja myös ostoveloista, veroista jne voi olla velkaa.

Huomioi erityisesti tilanne, jossa yrityksellä on velkaa. Velka löytyy taseen tileistä vastattavaa puolelta. Kun maksat pankkitililtä yrityksen lainoja, lainan korot ja hoitokulut menevät 9- alkuiselle tilille kuluksi, mutta lainanlyhennys kulkeekin taseessa vähentämässä lainan määrää. Lainaa otettaessa summa tulee pankkitilin debetiin ja lainatilin kreditiin. Lainaa lyhennetään vähentämällä lainasummaa debetissä ja ottamalla rahaa pankkitilin kreditistä. lainaa lyhentäessä yritykselle ei siis synny kulua, eikä lainaa otettaessa synny tuloa. Maksaakseen ottamaansa lainaa yrityksen tulee väistämättä tuottaa voittoa. Jos voittoa ei synny, vaan kaikki rahat kuluvat kulutilien puolella, lainanmaksuun ei jää varoja.

Tuloslaskelmalla lasketaan yhteen 3-alkuiset tuottotilit (+9-alkuiset korkotuotot), ja niistä vähennetään (4-9 alkuiset lukuunottamatta korkotuottoja)  summat yhteenlaskettuna, tästä syntyy verotettava tulos näin karkeasti esitettynä.

Tuloslaskelma ja tase voidaan esittää pitkänä tai lyhyenä. Pitkä tuloslaskelma ja tase erittelee kaikki kirjanpidossa käytetyt tilit erikseen, ja se ei ole julkista tietoa. Lyhyellä  tuloslaskelmalla ja taseella esitetään vain raportin mukaisten pääotsikkojen yhteenlasketut summat tuloista ja menoista.

Kirjanpitoa tehdessä merkittäviä asioita ovat yrityksen kuuluminen alv-rekisteriin, osittainen alv-velollisuus, marginaaliverotus, myynti EU:n alueelle tai ulkomaille. Kirjanpitoa voidaan tehdä kuukausittain, jos yritys on ilmoittautunut verottajalle kuukausi-alv-ilmoittajaksi. Alv-ilmoitus voidaan antaa myös neljännesvuosittain tai vuositasolla. Näihin löytyy tarkat ohjeet verottajan sivuilta. Suosittelen yleensä kuitenkin tekemään varsinkin yrityksen alkuvaiheessa kirjanpitoa ainakin 2-3 kertaa vuodessa, että voidaan varautua verojen maksuun, ja saadaan ennakkoverojen arvio oikeammaksi.

Yritys voi harjoittaa myös toimintaa, josta ei tarvitse kuulua alv-rekisteriin, esim. terveydenhoito. Näistä on myös omat ohjeet, millä toimialalla on mahdollista olla kuulumatta alv-rekisteriin. Tämän vuoden alusta alaraja alv-rekisteriin kuulumisesta on noussut 15.000€:oon. Voit siis vuoden aikana laskuttaa maksimi 15.000€ ilman, että joudut maksamaan arvonlisäveroa. Tämän kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei liikevaihto ylitä tuota summaa, muutoin joudut takautuvasti maksamaan alvit verottajalle, etkä pysty niitä enää takautuvasti laskuttamaan asiakkailtasi. Monet yritykset liittyvät joka tapauksessa alv-rekisteriin, koska alv-maksuista voidaan hakea alarajahuojennusta, mikäli liikevaihto on alle 30.000€ vuodessa.

Pyydä tarjous konsultaatiosta sivujeni kautta. Sinun ei tarvitse osata tehdä kirjanpitoa, minä teen sen puolestasi, mutta joitakin asioita on hyvä ymmärtää, ja tässä tekstissä on hyvä alku asioiden ymmärtämiseen. Tilinpäätösneuvottelussa voidaan käydä tarkemmin läpi tulosta, liikevaihtoa, poistoja yms. tilinpäätökseen liittyvää. Tähän liittyvät vielä sanat suoriteperuste ja maksuperuste, käydään nämä läpi konsultaatiossa. Tilinpäätöksessä kiinnitetään erityisesti huomiota yrityksen suoriteperusteisiin myyntisaamisiin ja ostovelkoihin.